Geotargeting

Geotargeting to lokalizowanie użytkownika (określanie jego położenia) w lokalizacji geograficznej za pomocą różnych narzędzi (GPS, sieć WIFI, nadajniki telefonii komórkowej BTS, beacony itp.) a następnie pokazywanie mu innej zawartości strony lub reklamy w zależności od jego położenia.

Przykłady geotargetingu:

  1. W przypadku firmy międzynarodowej można użytkownika geotargetować i przenosić do odpowiedniej wersji językowej strony lub podstrony przeznaczonej dla użytkowników z danego kraju.
  2. W przypadku reklam można użytkownikowi po rozpoznaniu jego lokalizacji pokazywać reklamy w jego własnym języku, pokazywać reklamy najbliższego mu obiektu (np. bankomatu, pizzerii).
  3. Reklamę firmy lokalnej (np. pizzerii) można targetować i emitować tylko użytkownikom w określonym przez reklamodawcę rejonie miasta lub kraju.