CAPS LOCK klawisz

(ang. – blokowanie wersalików) – jeden z klawiszy dodatkowych na klawiaturze. Wciśnięcie tego klawisza sygnalizowane jest lampką u góry klawiatury. Służy do wpisywania DUŻYCH LITER. Po ponownym naciśnięciu możemy pisać małymi literami. Działa podobnie jak SHIFT, z tą różnicą, że klawisz SHIFT należy ciągle trzymać wciśnięty, zaś CAPS LOCK nie. Umieszczony jest pomiędzy klawiszami Tab i lewym SHIFTEM.