Return on Ad Spend lub ROAS

(ang. Return on Ad Spend – zwrot z wydatków reklamowych) – miernik zwrotu z inwestycji w reklamę internetową określający wielokrotność wygenerowanego obrotu względem wydatków reklamowych.

ROAS liczy się przez podzielenie obrotu wygenerowanego z reklamy przez koszty tych reklam pomnożony przez 100. W niektórych sytuacjach nie mnoży się ilorazu przez 100. ROAS pokazywany jest m.in. w Google Analytics w części dotyczącej statystyk kampanii Google Adwords.

Wzór na ROAS: dochody / koszty * 100

Przykład: jeśli reklamodawca wydał na reklamę 100 zł i wygenerował z kampanii obrót w wysokości 1000 zł, to ROAS wynosi 10 lub 1000 (w zależności od sposobu liczenia – mnożenia lub braku mnożenia przez 100). To oznacza, że reklama generuje 10x więcej obrotu niż jej koszt lub też reklama generuje 1000% obrotu względem jej kosztu.

ROAS często jest mylony z miarą ROI, którą liczy się inaczej (od wygenerowanego zysku a nie obrotu, dodatkowo odejmuje się od zysków koszty reklamowe).

Źródło: sociomantic.com

Użytkownicy trafili tutaj szukając: roas, roas wzór, wzór na roas