ATM

(ang. Asynchronous Transfer Mode) – szerokopasmowa technologia przesyłania informacji cyfrowej (głos, obraz i dane) w drugiej warstwie modelu OSI przez sieci LAN i WAN, z możliwością tworzenia połączeń wirtualnych. ATM przesyła dane w postaci komórek o stałej długości 53 bajtów składającej się z 48-bajtowego bloku danych i 5-bajtowego nagłówka.  Zastosowanie bardzo małych komórek o stałej długości sprawia, że ​​switche ATM są bardzo szybkie a sieć nadaje się do transmisji w czasie rzeczywistym.

Sieci ATM zazwyczaj opiera się na światłowodowych sieciach transportowych SDH/SONET.
ATM jest powszechnie wykorzystywana przez wielousługowych operatorów telekomunikacyjnych, dużych przedsiębiorstw i dostawców internetowych do budowy sieci szkieletowej.

Do tej pory ukształtowały się następujące klasy przepływności w sieciach asynchronicznych ATM: 25 Mb/s (w zaniku), 100 Mb/s, 155,52 Mb/s (powszechnie stosowane) oraz 622 Mb/s i 2,5 Gb/s dla sieci transportowych SDH/ATM. Obecnie stosowane są już pierwsze implementacje o szybkości 10 Gb/s.

Post navigation