Hyperlocal targeting

Hyperlocal targeting to metoda lokalizowania użytkownika z wykorzystaniem jego dokładnej lokalizacji przez GPS, sieć WIFI, nadajniki telefonii komórkowej BTS czy web beacony, dzięki czemu można określić bardzo dokładnie jego miejsce pobytu nawet do kilku centymetrów. Dzięki temu można dowiedzieć się w jakim rejonie miasta przebywa, w jakim budynku, w jakiej jego części (np. sektor na stadionie) czy wręcz w jakim pomieszczeniu lub jego części (np. konkretny sklep w galerii czy półka, przy której stoi klient w sklepie). Dzięki dokładniejszej lokalizacji można dokładniej targetować reklamy i dopasowywać je do kontekstu miejsca, w jakim użytkownik się znajduje.

Standardowe metody lokalizacji bazujące na adresie IP są niedokładne, ponieważ najczęściej lokalizują użytkownika tylko do poziomu miejscowości (w przypadku mniejszych miejscowości nawet z przybliżeniem do większego miasta). Dodatkowo mają ograniczoną skuteczność, np. w przypadku błędnego przypisania IP do lokalizacji możemy zostać zgeolokalizowani w innym państwie a w przypadku używania połączenia mobilnego możemy być zgeolokalizowani do siedziby operatora telekomunikacyjnego.

Źródło: programmatic.pl