CAI, CAL, CBL lub CAE

(ang. Computer Assisted Instruction, Computer Assisted Learning, Computer-Based Learning, Computer Aided Education) – szkolenie wspomagane komputerowo. Rodzaj edukacyjnego programu komputerowego którego zadaniem jest wspomaganie procesu nauczania poprzez stosowanie podręczników, ćwiczeń i sesji typu odpowiadanie na pytania.