PPG, Pay Per Glaze

(ang. pay per glaze – płatność za spojrzenie) – model rozliczeń reklamy, w którym reklamodawca płaci wyłącznie za moment, w którym użytkownik/konsument spojrzy na reklamę. Taki model reklamy wykorzystywany jest w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Przykład: użytkownik idzie ulicą i używa Google Glass lub inne podobne urządzenie. Urządzenie rejestruje czy spojrzał się na daną reklamę (w sklepie na półce czy na ulicznym billboardzie) i na tej podstawie następuje rozliczenie. Możliwe jest też ustawienie systemu tak, aby opłata była naliczana pod spojrzeniu trwającym określony czas, na przykład minimum 3 sekundy.

Źródło: whysocial.pl