Internautyka lub internetyka

– proponowana przez naukowców nowa nauka będąca poddziedziną informatyki, zajmująca się zagadnieniami Sieci Internet.
Grupa naukowców związanych z informatyką sugeruje, by przy okazji błyskawicznego rozwoju Internetu stworzyć „Science of the Web”, czyli naukę, która łączyłaby komputery jako narzędzia komunikacji oraz wiedzę socjologiczną. Jako uzasadnienie swego wniosku naukowcy podają fakt, że komputery przestały być unikalnymi, drogimi jednostkami obliczeniowymi stojącymi w klimatyzowanych laboratoriach, a stały się codziennością każdego mieszkańca bogatszego kraju. Podobnie wygląda sprawa z dostępem do Internetu.
Co więcej: elektronika nie jest już celem samym w sobie, a stała się narzędziem komunikacji z innymi ludźmi. Światowa pajęczyna – choć decyduje o życiu i zainteresowaniach wielu użytkowników czy o polityce – ciągle jest traktowana po macoszemu przez „klasyczną” informatykę. Autorami artykułu postulujcego stworzenie „Science of the Web” są James A. Hendler, Tim Berners-Lee, Daniel J. Weitzner, Wendy Hall i Nigel Shadbolt.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: internetyk pl