Anna Streżyńska

– prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (mianowana 8 maja 2006 roku), wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Zasłynęła bataliami z narodowym operatorem telekomunikacyjnym – Telekomunikacją Polską S.A. – w celu zniesienie jego monopolu na rynku. Walczyła o obniżenie stawek abonamentowych i odsprzedaż hurtową abonamentów dla alternatywnych operatorów oraz o oddzielenie usług głosowych od usługi Neostrady (umożliwienie instalacji Neostrady bez przymusu płacenia abonamentu telefonicznego). Pierwsza sprawa została uregulowana, druga jest nadal w toku.