CD-MO lub MOD

(ang. Compact Disc Magneto-Optical) – technika wielokrotnego zapisu i kasowania na płycie sygnałów cyfrowych. W stosunku do CD-WO różnica polega na sposobie nanoszenia na spiralę informacji 0 i 1 oraz w czynniku modulującym strumień światła laserowego odczytującego zapis. Zapis polega na miejscowym podgrzaniu powierzchni płyty powyżej punktu Curie (ok. 200°C) i ochłodzeniu go w polu magnetycznym lub bez pola. W zależności od występowania pola można w stygnącym nośniku wytworzyć obszary odpowiadające informacji 0 lub 1. Podczas odczytu światło lasera padając na ścieżkę ulega odbiciu i uzyskuje skręcenie płaszczyzny polaryzacji odpowiednio do stanu namagnesowania nośnika, zgodnie z efektem Kerra. W zależności od stanu polaryzacji i czasu trwania skręcenia promienia odbitego powstaje ciąg zer lub jedynek, które dalej odczytywane są jak w formacie CD-Audio. Właściwością płyty CD-MO (MOD) jest wielokrotna możliwość skasowania starego nagrania i dokonania nowego przez powtórzenie operacji podgrzewania warstwy wierzchniej płyty światłem lasera i oddziaływania polem magnetycznym. Patrz CD-RW.

Post navigation