FastTrack

– jedna z najbardziej popularnych jeszcze kilka lat temu sieć wymiany plików typu peer2peer. Tak wielką jej popularność przyniósł jeden z klientów (programów obsługujących sieć) – Kazaa. Inne alternatywne progray-klienci to m.in. Kazaa Lite, K-Lite, Mammoth, Grokster, iMesh.

Sieć FastTrack jest siecią wielowarstwową przez co komputery dysponujące większą mocą stają się super-węzłami (ang. SuperNodes). Dowolny użytkownik sieci FastTrack, jeśli spełnia kryteria mocy procesora, przepustowości łącza internetowego itp., może stać się super-węzłem. Zarządzanie siecią FastTrack jest w 100% automatyczne – przyznawanie i odbieranie statusu super-węzłów odbywa się dynamicznie.