Lorem ipsum dolor sit amet

– zdanie „Lorem ipsum dolor sit amet…” pojawiło się w systemie pomocy programu Mucrosoft Word. Zdanie to było zdaniem łacińskim, jednakże teraz nie niesie ono żadnego sensu. Mimo tego zdanie to ma jednak swoją długą historię i wniosło wiele w historię typografii i druku. „Lorem ipsum dolor sit amet…” było używane przez typografów do ukazywania wyróżniających cech danego fontu lub czcionki, np. odległości liter, grubości linii etc.
Tekst ten to wymieszany fragment dzieła Cycerona z 45 roku p.n.e.
Fragment „Lorem ipsum…” używany jest do prezentacji szablonów stron internetowych i stron czasopism, gdzie w miejsce docelowego tekstu wstawia się ten właśnie fragment łaciński.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: lorem ipsum dolor sit amet, lorem ipsum dolor sit amet tłumaczenie, lorem ipsum dolor sit amet co to znaczy, lorem ipsum dolor sit amet znaczenie, lorem ipsum tłumaczenie, lorem ipsum co znaczy, lorem ipsum znaczenie, lorem ipsum dolor sit amet tekst, lorem ipsum dolor tłumacz, lorem ipsum dolor znaczenie