WEP

(ang. Wired Equivalent Protocol) – protokół opracowany w ramach standardu IEEE 802.11. WEP to rodzaj zabezpieczenia bezprzewodowej sieci WLAN przed nieautoryzowanym dostępem. WEP umożliwia szyfrowanie przesyłanych przez sieć danych uniemożliwiając ich podsłuchiwanie. W celu podłączenia się z siecią WIFI zabezpieczoną protokołem WEP należy podać hasło do tej sieci ustalone przez administratora. Bez hasła nie ma możliwości (poza przypadkami zhakowania lub poznania hasła) podłączenia się do tej sieci.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co znaczy skrót ibss, slowniki do wep, internet zabezpieczony protokolem wep, nies, siec zabezpieczona protokolem wifi, sieć zabezpieczona protokołem wep, zabezpieczona protokołem wep multimedia, zabezpieczone protokołem wep