Centronics

– nazwa portu równoległego do łączenia drukarek z komputerem. Standard ten określa rodzaj złącza, definiuje funkcje każdego ze styków oraz wyznacza relacje czasowe i postać przesyłanych sygnałów. W trakcie transmisji, po ustabilizowaniu się na łączach stanu ośmiu bitów danych, z komputera do drukarki emitowany jest sygnał strobujący, powodujący wczytanie do układu buforowego drukarki równolegle całego bajtu. Po odebraniu informacji drukarka zwrotnie generuje impuls taktujący oraz sygnał gotowości do przyjęcia kolejnego bajtu. Komputerowi sygnalizowany jest ewentualny brak papieru w drukarce. Oprogramowanie sprzętu zapewnia dopasowanie szybkości transmisji do możliwości odbioru danych i składowania w pamięci drukarki. Podczas samego drukowania, które przebiega pod kontrolą własnego mikroprocesora drukarki, procesor komputera jest w dużej mierze odciążony, może więc wykonywać zupełnie inne zadania.

Post navigation