Guglać (googlać), guglić (googlić) lub guglować (googlować)

– powstał angielski czasownik to google, który używany jest do określenia czynności wyszukiwania informacji w wyszukiwarce internetowej Google.
Czasownik „to google” został oficjalnie dodany do Oxford English Dictionary.
Polacy również potrzebowali słowa określającego czynność szukania w internecie. Powstał więc polski odpowiednik w 3 odmianach: „guglać”, „guglić” i „guglować”. Informatycy znający język angielski zazwyczaj używają pisowni niespolszczonej: „googlać”, „googlić” i „googlować”. Jak na razie żadne z tych określenie nie trafiło do polskich słowników.

Wyjaśnienie pisowni hasła według Poradni Językowej PWN

Użytkownicy trafili tutaj szukając: guglać, googlać, googlować, co ozmacza googlowac, guglować, guglować historia słowa, jak guglic