Chakier lub chaker

– pogardliwe określenie hakerów na specjalny rodzaj użytkownika komputera, który wywyższa się ponad innymi, przemądrza się i ukazuje swoją wiedzę, która okazuje się jego niewiedzą. Udaje hakera i poucza innych nie posiadając do tego odpowiedniej wiedzy lub używa programów, dzięki którym włamanie sprowadza się jedynie do paru kliknięć myszą (patrz też script kiddies). Bardzo podobnym znaczeniowo określeniem jest lamer. Z powodu częstego popełniania błędów ortograficznych przez użytkowników komputera, można czasami pomylić pogardliwe określenie z błędnie napisanym wyrazem „haker”, jednakże po tonie rozmowy jednoznacznie można rozpoznać o które znaczenie w danej chwili chodzi.

Post navigation