802.11r

– standard sieci bezprzewodowych definiujący jak powinien przebiegać proces przełączania mobilnych klientów między kolejnymi punktami dostępowymi. Prace nad standardem 802.11r rozpoczęły się w celu rozwiązania problemu przełączania w przypadku zastosowania sieci WLAN do przesyłania danych strumieniowych (telefonia internetowa korzystająca z protokołu VoIP, transmisja video). W przypadku zbyt wolnego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi pojawiają się opóźnienia, zniekształcenia transmisji. Obecnie standardy grupy 802.11 zapewniają opóźnienia rzędu 100ms, natomiast do bezbłędnej transmisji wielkość opóźnienia w przypadku transmisji głosu nie powinna być większa niż 50ms (jest to czas reakcji ludzkiego ucha).