Chat lub czat, chat room

– rozmowa w czasie rzeczywistym (w przeciwieństwie np. do poczty elektronicznej, gdzie odpowiedź na list otrzymuje się po kilku minutach a czasem nawet kilku dniach) z innymi użytkownikami przebywającymi w Internecie. Wymiana zdań odbywa się zazwyczaj przez wpisywanie komunikatów tekstowych, które wyświetlane są na monitorach pozostałych uczestników rozmowy. Do uczestnictwa w czacie konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania lub korzystanie ze specjalnie opracowanych stron WWW (najczęściej zawierających odpowiedni aplet Javy). Większość miejsc tego typu koncentruje się wokół określonego tematu, umożliwiając zainteresowanym nim osobom wymianę doświadczeń i informacji. Zdarza się, że do rozmów zapraszani są znani ludzie lub specjaliści z danej dziedziny – wówczas przebieg spotkania jest zazwyczaj zapisywany i udostępniany w formie archiwum. Nie brakuje również typowych, rozrywkowych „party-lines” oraz miejsc dla graczy – tzw. chat worlds. Przykłady programów oferujących chat to IRC, ICQ, NetMeeting

Użytkownicy trafili tutaj szukając: czat chat-room, chat roomy, czat(chat-room), co to chat room, co to jest czatroom, czat chatroom, przykłady czatu, chat-room informacje, chat room co to, co to jest chat 123 l