Policeware

– określenie na oprogramowanie szpiegujące używane przez organy policyjne państwa lub agencje rządowe mające na celu walkę z przestępczością, np. przed terroryzmem. Zazwyczaj policeware narusza prywatność komputerów przez zapis wszelkich czynności dokonywanych na danym komputerze lub w danej sieci. Krajami, które podejrzewane są o stosowanie policeware lub je stosują są Niemcy i Chiny.