DMOZ lub ODP

(ang. Directory MOZilla lub Open Directory Project) – największy w sieci katalog stron WWW. Jest to katalog otwarty i darmowy, moderowany przez ochotników. Redaktorem DMOZ może w praktyce zostać każdy użytkownik sieci, o ile tylko posiada kwalifikacje do opieki nad daną kategorią. Jeśli redaktor wykaże się ciężką pracą i zaangażowaniem, może awansować i otrzymać więcej uprawnień i kategorii do nadzoru.

Obecnie właścicielem DMOZ jest koncern AOL Time Warner. Katalog pracuje na serwerach tego właśnie koncernu, który jest również właścicielem jego oprogramowania.