Keyword positioning

(ang. – umiejscowienie słów kluczowych) – termin powiązany z rozmieszczeniem słów kluczowych w kodzie i treści serwisu internetowego. Słowa powinny być umieszczone w sposób równomierny w tytule strony, metaznacznikach, nagłówkach i treści strony. Równomierne rozmieszczenie kluczowych fraz w odpowiednich miejscach na stronie może mieć duży wpływ na uzyskanie przez nią wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.
Nieodpowiednie rozmieszczenie słów kluczowych na stronie, a w szczególności przesadzenie z ich ilością może skutkować znacznym pogorszeniem pozycji strony w wynikach. Wyszukiwarki są bowiem uczulone na tzw. keyword stuffing.