Reklama intekstowa lub intertekstowa

– forma reklamy wyświetlanej w serwisach tematycznych. Przybiera postać dymków reklamowych, w których prezentowane są treści lub elementy graficzne.
Zaletą reklamy kontekstowej jest możliwość targetowania na wybranych witrynach. Powiązanie reklam z treścią witryny ułatwia dotarcie do jej czytelników. Nieinwazyjna forma sprawia, że reklamy intekstowe są chętniej czytane.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: intertekstową, intekstowy definicja, program do reklamy intekstowej