Opcja na domenę

– możliwość rezerwacji pierwszego miejsca w kolejce do wygasającej domeny. Jeżeli zostanie opłacona opcja na domenę, i jej dotychczasowy właściciel nie opłaci jej w terminie, zostanie ona przypisana osobie posiadającej wykupioną opcję na domenę i nowy nabywca ma 14 dni na jej opłacenie. Opcja obowiązuje przez 3 lata.
Należy pamiętać, że przy wykupie opcji na domenę nie mamy gwarancji na przejęcie danej domeny ponieważ dotychczasowy właściciel może ją opłacić po upływie jej ważności lub ktoś inny wykupił opcję na domenę wcześniej od nas (przy wykupie opcji na domenę nie dowiadujemy się czy ktoś inny posiada wykupioną tą usługę dla tej domeny).