Color Keying

– technika przetwarzania grafiki, w której tekstury definiowane są jako powierzchnie „z dziurami”. W przeciwieństwie do metody alpha blending są tu jednak możliwe tylko dwie wartości: albo dany piksel tekstury jest przezroczysty, albo też nie. Technika color keying jest szczególnie przydatna przy odwzorowywaniu drzew lub płotów bowiem zamiast wykorzystywać ogromną ilość wielokątów, wystarczy namalować względnie prymitywną figurę zbliżoną kształtem do prostopadłościanu, po czym na powierzchni płotu narysować oczka siatki. Powstałe w ten sposób plamki zapełnia się barwą zdefiniowaną jako przezroczysta.

Przykład zastosowania color keyingu:

Bez zastosowania color keyingu - nie wiadomo dlaczego płot i palmy mają czarne tło

Bez zastosowania color keyingu - nie wiadomo dlaczego płot i palmy mają czarne tło

Po zastosowaniu color keyingu - czarny kolor został zdefiniowany jako przezroczysty

Po zastosowaniu color keyingu - czarny kolor został zdefiniowany jako przezroczysty

Użytkownicy trafili tutaj szukając: technika kolor keying

Post navigation