COM

1. – patrz port szeregowy.
2. – rozszerzenie plików wykonywalnych programów DOS-owych (podobnie jak BAT i EXE). Najbardziej znanym plikiem COM jest COMMAND.COM.
3. (ang. COMpany – przedsiębiorstwo lub COMmercial – komercyjny) – oznaczenie komercyjnej domeny internetowej.

Post navigation