COMPACT

polecenie systemu operacyjnego DOS, które wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS. Składnia polecenia wygląda tak:

COMPACT [/C | /U] [/S[:katalog]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [plik [...]]
/C – kompresuje określone pliki. Katalogi zostaną zaznaczone, aby dodawane potem pliki były automatycznie kompresowane.
/U – dekompresuje określone pliki. Katalogi zostaną zaznaczone, aby dodawane potem pliki nie były automatycznie kompresowane.
/S – wykonuje określoną operację na plikach w danym katalogu i wszystkich podkatalogach. Domyślny „katalog” to katalog bieżący.
/A – wyświetla pliki z atrybutami „Ukryty” lub „Systemowy”. Domyślnie pliki te są pomijane.
/I – Kontynuuje określoną operację nawet po wystąpieniu błędów. Domyślnie program COMPACT zatrzymuje się, gdy wystąpi błąd.
/F – wymusza wykonanie operacji kompresji na wszystkich podanych plikach, również tych, które są już skompresowane. Domyślnie pliki wcześniej skompresowane są pomijane.
/Q – podaje tylko najważniejsze informacje.
&nbps; plik – określa wzór, plik lub katalog.

Program COMPACT wywołany bez parametrów wyświetla informacje o stanie kompresji bieżącego katalogu i plików, jakie on zawiera. Można używać nazw wielu plików i symboli wieloznacznych. Parametry należy oddzielać spacjami.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Post navigation