COPY

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do kopiowania plików. Składnia polecenia wygląda tak:

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B] źródło [/A | /B] [+ źródło [/A | /B] [+ ...]] [cel [/A | /B]]
źródło – określa pliki do skopiowania.
/A – oznacza plik tekstowy ASCII.
/B – oznacza plik binarny.
/D – zezwala na odszyfrowanie tworzonego pliku docelowego.
cel – określa docelowy katalog lub nazwę pliku dla nowych plików.
/V – weryfikuje, czy kopiowane pliki są poprawnie zapisywane.
/N – używa krótkich nazw plików, jeśli są one dostępne, podczas kopiowania pliku o nazwie innej postaci niż 8.3.
/Y – wyłącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
/-Y – włącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
/Z – kopiuje pliki sieciowe w trybie restartowalnym.

Przełącznik /Y może być ustawiony w zmiennej środowiskowej COPYCMD. Może on być następnie zastąpiony przełącznikiem /-Y w wierszu polecenia. Stanem domyślnym jest monitowanie przy zastępowaniu plików, chyba że polecenie COPY jest wywoływane ze skryptu wsadowego.

Aby dołączyć pliki, określ jeden plik docelowy, ale wiele plików źródłowych (używając symboli wieloznacznych lub formatu plik1+plik2+plik3).

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: składnia polecenia copy w dosie

Post navigation