Cps

(ang. Characters Per Second) – jednostka prędkości transmisji, liczba znaków (bajtów) przesyłanych w ciągu sekundy. Stosowana często do określenia szybkości druku w drukarkach igłowych, oznacza liczbę znaków przy zadanej gęstości (najczęściej 10 cpi) drukowanych w ciągu l sekundy.

Post navigation