Cracking

– działalność komputerowego podziemia, polegająca na łamaniu zabezpieczeń występujących w programach. Cracker, śledząc kod programu pragnie poznać strukturę zabezpieczenia, cracki, seriale i keygeny są niejako produktami ubocznymi tego „pędu do wiedzy” (Źródło: etyka crackera).

UWAGA: CRACKING JEST NIELEGALNY, UWAŻANY ZA PROCEDER PRZESTĘPCZY I SUROWO KARANY!

Post navigation