Cykl zegara

– czas pomiędzy dwoma następującymi po sobie impulsami oscylatora, które ustalają tempo pracy procesora komputera. Ilość takich pulsów na sekundę to szybkość zegara, która mierzona jest w megahercach (MHz) lub gigahercach (GHz). Szybkość zegara ustalana jest przez kwarcowy układ scalony, podobny do tego, używanego w odbiornikach radiowych. Wiele procesorów wykonuje tylko jedną instrukcję na cykl zegara. Bardziej zaawansowane procesory (tzw. superskalarne) mogą wykonywać więcej instrukcji w jednym cyklu, dzięki czemu wykonują większą pracę niż starsze typy. Podobnie, komputer z 32-bitową szyną danych działa szybciej niż komputer z 16-bitową szyną. Dlatego też nie ma prostego, uniwersalnego systemu zależności między szybkością zegara procesora, szybkością pracy szyny i wskaźnikiem MIPS.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: cykl zegara, cykle zegara, zegar mikroprocesora