Czcionka wektorowa

czcionka uzyskiwana na podstawie modelu matematycznego, w którym każdy znak jest zdefiniowany jako zestaw linii łączących punkty. Czcionki wektorowe można skalować do dowolnych rozmiarów lub na podstawie dowolnego współczynnika proporcji. Po. czcionka rastrowa.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: czcionka wektorowa, czcionka wektorowe, wektorowa czcionka, zbiór czcionek wektorowych