Dalet

– nazwa komputerowego zintegrowanego systemu stosowanego w latach ’90 w wielu stacjach na świecie. System pozwala na przygotowanie i opracowanie tekstów dziennikarskich, przesyłanie ich do centralnego miejsca informacyjnego, nagrywanie i montaż audio na indywidualnych stanowiskach dziennikarskich, łączenie materiałów dźwiękowych, zarządzanie programem muzycznym, itp. Pełna nazwa brzmi Dalet Digital Audio System.

Post navigation