DATE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania i ustawiania daty. Składnia polecenia wygląda tak:

DATE [/T | data]

Wpisz DATE bez parametrów, aby wyświetlić bieżące ustawienie daty i monit o podanie nowej. Naciśnij klawisz ENTER, aby nie zmieniać daty.

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń polecenie DATE obsługuje przełącznik /T, którego użycie powoduje, że polecenie wyświetla bieżącą datę bez monitowania o podanie nowej daty.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: dos polecenie date