DCT

(ang. Diskrete Cosinus Transformation) – algorytm wykorzystujący kodowanie metodą JPEG i MPEG. Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8×8 pikseli. Każdy blok jest analizowany przez algorytm ze względu na zmiany kolorów; jeśli początkowy blok składa się z jednobarwnej powierzchni, to można go opisać za pomocą jednej wartości; jeśli barwa zmienia się tylko trochę w obrębie bloku, potrzeba już więcej wartości w celu opisania bloku i tak dalej. Ponieważ wiele bloków jednego obrazu cechują jedynie niewielkie zmiany koloru, ilość niezbędnych informacji będzie zredukowana.

Post navigation