Debugger lub debuger

program, który ma za zadanie śledzić działanie programów pod kątem wystąpień niespodziewanych błędów. Profesjonalny debugger Windows działa na najniższym poziomie systemu (Ring 0) co pozwala monitorować zdarzenia w nim zachodzące. Oczywiście zdarzają się debuggery nie pracujące w tym trybie, są one mniej funkcjonalne, ale zazwyczaj dużo mniej zasobożerne i bardziej stabilne. Prawdziwym przeznaczeniem debuggera jest wyszukiwanie i poprawa błędów w programach (gorzej będzie jeżeli w debuggerze jest błąd, bo czym to poprawić? :-)) , ale stał się wspaniałym narzędziem dla crackerów, gdyż wyświetla kod programów w assemblerze dając jednocześnie możliwość modyfikacji pamięci, zatrzymywania programu i wiele wiele innych. Najpopularniejszym debuggerem jest SoftIce firmy Numega, mniejszą funkcjonalność prezentują TRW, czy Turbo Disassembler. Oczywiście istnieją również debuggery pracujące w DOS-ie jak SI 2.XX, TR itp.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: bo to jest debuger