Dekompilator lub dekompiler, dekomplikator

program, który przywraca, odtwarza kod źródłowy pliku wykonywalnego (EXE lub DLL). Zasadniczą cechą odróżniajacą go od disassemblera jest fakt, iż generuje nie listing w assemblerze, ale w języku, w którym dany plik został napisany. Oczywiście to decyduje o zakresie działania dekompilatora – może odwtorzyć kod programu napisanego tylko w języku, dla którego dekompiler jest stworzony. Czasami różnice pomiędzy kolejnymi wersjami języków są tak duże, że każda wersja jest rozpoznawana tylko przez dekompilator specjalnie dla niej napisany, np. Visual Basic.