Administrator lub Admin

– użytkownik, oraz jego konto w systemie operacyjnym, który jest odpowiedzialny za nadzór pracy komputera lub sieci oraz za konfigurację i poprawne działanie oprogramowania i sprzętu. Administrator jako jednyny ma pełny dostęp do komputera (chyba że udostępni wszystkie zasoby innemu użytkownikowi, który nie będzie jednak administratorem), może dodawać i usuwać użytkowników i ich konta, przypisuje im hasła i przydziela uprawnienia. W niektórych systemach konto administratora nosi nazwę root. Najczęściej adres e-mail do administratora sieci rozpoczyna się od abuse@ lub admin@, bądź administrator@.

Post navigation