Adres e-mail

– adresy poczty elektronicznej mają specjalną składnię. Każdy adres jest złożony z dwóch części. Pierwsza z nich to nazwa adresata (forma internetowego identyfikatora). Nazwa adresata może zawierać tylko małe litery (polskie znaki są niedozwolone) i cyfry, przy czym cyfra nie może rozpoczynać nazwy. Po nazwie adresata w adresie występuje symbol @ (ang. at; w polskim tłumaczeniu małp(k)a) rozdzielający obie części i na końcu nazwa serwera pocztowego. Przykładowo, adres: kowalski@firma.com.pl informuje, że list zostanie wysłany do adresata o nazwie (identyfikatorze) kowalski, który ma konto na serwerze pocztowym o nazwie domenowej firma.com.pl

Post navigation