DOSKEY

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do edycji wiersza poleceń, ponownego wywołania wpisywanego wcześniej polecenie lub do tworzenia makr. Składnia polecenia wygląda tak:

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=rozmiar] [/MACROS[:ALL | :nazwa_exe]] [/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=nazwa_exe] [/MACROFILE=plik] [nazwa_makro=[tekst]]
/REINSTALL – instaluje nową kopię programu Doskey.
/LISTSIZE=rozmiar – ustawia rozmiar buforu historii poleceń.
/MACROS – wyświetla wszystkie makra Doskey.
/MACROS:ALL – wyświetla wszystkie makra Doskey dla wszystkich programów wykonywalnych, które mają makra Doskey.
/MACROS:nazwa_exe – wyświetla wszystkie makra Doskey dla danego programu.
/HISTORY – wyświetla wszystkie polecenia przechowywane w pamięci.
/INSERT – określa, że nowy tekst jest wstawiany w starym tekście.
/OVERSTRIKE – określa, że nowy tekst zastępuje stary.
/nazwa_exe=nazwa_exe – określa program wykonywalny.
/MACROFILE=plik – określa plik makr do zainstalowania.
nazwa_makro – określa nazwę tworzonego makra.
tekst – określa polecenia, które mają być rejestrowane.

STRZAŁKI W GÓRĘ i W DÓŁ wywołują zapamiętane polecenia; ESC czyści wiersz polecenia; F7 wyświetla historię poleceń; ALT+F7 czyści historię poleceń; F8 przeszukuje historię poleceń; F9 wybiera polecenie według numerów; ALT+F10 czyści definicje makr.

Poniżej przedstawiono kody specjalne, stosowane w definicjach makr Doskey:
$T – separator poleceń. Umożliwia umieszczenie w makrze wielu poleceń.
$1-$9 – parametry wsadowe. OdpowiadajĄ %1-%9 w plikach wsadowych.
$* – określa wszystko, co wystąpi w wierszu polecenia za nazwą makra.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: doskey komenda

Post navigation