ADSL

(ang. Asymetrie Digital Subscriber Line) – najbardziej dostępną siecią przesyłania informacji jest sieć Logo usługi ADSLtelefoniczna. W USA i w państwach Europy Zach. na 100 mieszkańców przypada około 60 telefonów. W Polsce pod koniec 1994 wskaźnik ten wynosił 13,1, ale podlega szybkiemu wzrostowi. Zamysł zbudowania infostrady na bazie dotychczasowej sieci telefonicznej jest rozwiązaniem najtańszym, ale nastręcza szereg problemów technicznych. Przepływność kanałów telefonii konwencjonalnej jest niewielka. Chcąc ją wykorzystać dla szerokopasmowej komunikacji multimedialnej, należy stosować silną kompresję sygnałów i specjalne protokoły transmisyjne, pozwalające ograniczyć liczbę wykorzystywanych linii (par przewodów telefonicznych). Do tego celu można wykorzystać system ADSL. Stosuje on multipleksowanie strumienia dystrybucyjnego i sterującego, które przesyłane są w postaci cyfrowej tylko przez jedną parę przewodów telefonicznych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki modulacji można uzyskać przepływność w kanale dystrybucyjnym w przedziale od 1,5 do 16 MB/s (dla porównania: konwencjonalne sposoby modulacji umożliwiały osiąganie zaledwie 20 kB/s przepływności). Wykorzystanie kompresji MPEG-2 pozwala zmieścić w jednym kanale nawet pięć kanałów wizyjnych. Po stronie odbiorczej, do dekompresji sygnału i transmisji sygnałów sterujących w kanale zwrotnym, odbiornik telewizyjny wyposażony jest w przystawkę TV (set-top-box). Przepływność w kanale zwrotnym wynosi 16 kB/s. Duża asymetria szybkości transmisji w obu kierunkach znalazła odzwierciedlenie w nazwie techniki.