Advanced BURN-Proof

– kolejna wersja technologii BURN-Proof, która ma za zadanie zapobiec błędom typu buffer-underrun, czyli błędom opróżnienia bufora. Jak wiadomo, aby płyta mogła być zapisana poprawnie, komputer musi zapewnić nagrywarce ciągłość przepływu danych. Skutkiem przerwania strumienia danych jest uszkodzenie płyty lub nagrywanej ścieżki. Dzięki technologii Advanced BURN-Proof nagrywarka jest w stanie odnaleźć miejsce, w którym skończyła przerwany zapis, i kontynuuje go aż do zakończenia całego procesu. Advanced BURN-Proof różni się od swego protoplasty długością przerwy, jaka powstała wskutek przerwania nagrywania, którą skrócono z 40 do 2-5 mikrometrów.

Ulepszona wersja systemu jest stosowana we wszystkich nowszych nagrywarkach, które posiadają BURN-Proof.

Post navigation