DTS

(ang. Digital Theater Systems) – cyfrowy system dźwięku przestrzennego o podobnych właściwościach jak Dolby Digital (pięć kanałów i subwoofer) wynaleziony przez firmę Digital Theater Systems (od nazwy tej firmy pochodzi akronim DTS). DTS jest dla Dolby Digital technologią konkurencyjną i nie jest z nim kompatybilna. Obydwa systemy używają kompresji dźwięku, ale DTS kompresuje dźwięk w mniejszym stopniu, czego rezultatem jest, jak określają niektórzy słuchacze, pełniejszy dźwięk. DTS jest chętnie stosowany w salach kinowych, natomiast jak dotąd ukazało się niewiele tytułów filmów na dyskach DVD z dźwiękiem zakodowanym w systemie DTS. Por. Dolby Surround, Dolby Pro Logic, Dolby Digital.

Post navigation