DVI

(ang. Digital Video Interface – cyfrowy interfejs video) – specyfikacja i rodzaj złącza stworzone przez Digital Display Working Group (DDWG) po to, by móc podłączyć analogowe i cyfrowe monitory za pomocą jednego typu interfejsu. Istnieją trzy rodzaje złącz DVI: DVI-A (ang. Analog – analogowy), przeznaczony do przesyłania sygnałów analogowych; DVI-D (ang. Digital – cyfrowy) do przesyłania danych cyfrowych i DVI-I (ang. Intergated – połączony) do obydwu typów sygnałów.
Używając złącza DVI, cyfrowe dane, które przesyłane są do analogowego monitora, przekształcane są na postać analogową. Jeśli monitor jest typem monitora cyfrowego taka konwersja nie jest konieczna.
Wiele współczesnych monitorów, podobnie jak karty graficzne, posiada złącze DVI, które powoli zastępuje stare wysłużone złącze VGA.

Złącze DVI

Złącze DVI