Edytor grafiki

– ogólna nazwa programów służących do tworzenia i edycji grafiki komputerowej. Wyróżniamy edytory grafiki bitmapowej, np. obrazów fotograficznych, zapisanych w postaci tzw. mapy bitowej, ciągu słów kodowych, określających kolor kolejnych pikseli w kolejnych wierszach tworzących obraz o określonej rozdzielczości i grafiki wektorowej (opis obrazu w układzie współrzędnych biegunowych). W edytorze grafiki bitowej można przetwarzać i retuszować obrazy graficzne i fotograficzne, wprowadzone do pamięci komputera poprzez skaner lub obrazy będące ramką (kadrem) obrazu filmowego albo telewizyjnego, wprowadzone poprzez kartę typu graber frame. Edytor grafiki wektorowej daje większe możliwości tworzenia i przekształcania tworzonych prezentacji. Możliwe są przejścia z grafiki bitowej na wektorową i odwrotnie, a także zmiany formatów zapisu plików graficznych. Do najpopularniejszych edytorów należą kolejne wersje programów Corel Draw, Photo Styler.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: edytor grafiki definicja, edytor grafiki, Co to Jest Edytor Grafiki, co to edytor grafiki, edytor grafiki wikipedia, definicja edytora grafiki, definicje edytora grafiki, definicja edytor grafiki, do czego służy edytor grafiki, co to znaczy edytor grafiki