Emulator

program, dzięki któremu możemy zmienić naszego PC w inny komputer (emulować) – przynajmniej w takim stopniu, by można było uruchamiać na nich programy stworzone na ów komputer. Co prawda nie bezpośrednio, ale autorzy emulatorów zwykle przygotowują trochę oryginalnych programów skonwertowanych w sposób, który umożliwia ich bezproblemowe odpalenie spod emulatora. Przykłady emulatorów: C-64, ZX Spectrum, Amiga, Atari.