ENTER

– klawisz oznaczony strzałką na klawiaturze (czasami występuje inna nazwa – RETURN). Służy do zatwierdzania operacji lub tworzenia nowych akapitów w tekście. Ma postać długiego klawisza lub klawisza w kształcie odwróconej litery „L”.

Klawisz ENTER

Klawisz ENTER

Użytkownicy trafili tutaj szukając: enter, klawisz enter, klawiatura enter, Enter na klawiaturze, zdjęcia klawisza enter klawiatury komputera