AGP

(ang. Accelerated Graphics Port – przyspieszony port graficzny) – opracowana przez firmę Intel przyspieszona magistrala graficzna służąca do zwiększania przepustowości 64-bitowych szyn PCI. AGP jest raczej rozszerzoną wersją PCI niż zupełnie nową technologią magistrali – podstawowa różnica polega na sposobie wymiany danych pomiędzy pamięcią operacyjną a pamięcią karty graficznej. Technologia AGP pozwala karcie graficznej korzystać z wydzielonego obszaru pamięci operacyjnej bezpośrednio, tak jakby korzystała ona z własnej pamięci podręcznej, co zwiększa szybkość wymiany danych pomiędzy pamięcią karty a pamięcią operacyjną. AGP pracuje w standardzie 32 bitowym z prędkością 66 MHz. Osiąga przepustowość danych rzędu 266 MBps (1X) (PCI – 133 MBps), 533 MBps (2X) i 1.07 GBps (4X). W praktyce oznacza możliwość wykorzystania przez programistów większej ilości tekstur i obiektów trójwymiarowych w grafice. Magistralę AGP używają prawie wszystkie nowsze karty grafiki. Od portu PCI różni się kolorem i rozmiarem. Następcą AGP jest AGP Pro.

Post navigation