Escrow

– usługa serwisu aukcyjnego Allegro, zapewniająca bezpieczeństwo zakupów w Sieci, w których pośredniczy serwis. Zabezpieczenie to polega na tym, że kupujący wpłaca pieniądze za wylicytowany przedmiot na specjalne, bezpieczne konto bankowe zarządzane przez Allegro. Następnie sprzedający wysyła towar do kupującego. Dopiero gdy kupujący potwierdzi otrzymanie towaru, zapłata jest przelewana z konta Escrow na konto sprzedającego. Dzięki Escrow obie strony, kupujący i sprzedający, mają pewność, że transakcja zakończy się pomyślnie i żadna ze stron nie zostanie oszukana.

Opis przebiegu aukcji z Escrow:
1. Obie strony – Sprzedający i Kupujący – wyrażają zgodę na usługę Escrow.

2. Kupujący wpłaca pieniądze za towar na bezpieczne konto Escrow.
Kupujący jest zobowiązany do wysłania zapłaty za towar (wraz z opłatą za Escrow oraz kosztami transportu, jeśli taki był warunek sprzedającego) na bezpieczne konto Escrow.
a) jeżeli pieniądze nie wpłyną na konto Escrow w ciągu 10 dni od momentu, w którym kupujący potwierdził udział w Escrow to Allegro wysyła do kupującego przypomnienie o zapłacie
b) jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 10 dni od wysłania przypomnienia o zapłacie transakcja zostaje unieważniona

3. Sprzedający wysyła towar do Kupującego.
Allegro informuje e-mailem obie strony, że zapłata wpłynęła na konto Escrow. Sprzedający wysyła towar bezpośrednio do kupującego oraz potwierdza (wypełniając odpowiedni formularz na stronie Allegro) nadanie przesyłki. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od wysłania informacji o zaksięgowaniu na koncie Escrow kosztów związanych z aukcją.
a) jeżeli w ciągu 5 dni od zaksięgowania zapłaty sprzedający nie potwierdzi wysłania towaru, Allegro wysyła do niego przypomnienie o nadaniu przesyłki
b) jeżeli w ciągu 3 dni od wysłania przypomnienia sprzedający nie potwierdzi wysyłki transakcja zostaje unieważniona

4. Kupujący potwierdza odbiór przesyłki.
Kupujący potwierdza odbiór przesyłki wypełniając na stronach Allegro Formularz Odbioru Przesyłki. Powinien to zrobić najpóźniej 10 dnia od momentu, w którym sprzedający potwierdził wysłanie towaru.
a) jeżeli kupujący informuje, że przesyłka do niego nie dotarła to Allegro zwraca się do sprzedającego z żądaniem przedstawienia dowodu odbioru przesyłki przez Kupującego
b) jeżeli w ciągu 7 dni sprzedający nie przedstawi na żądanie Allegro dowodu odbioru przesyłki przez kupującego to kupujący otrzymuje zwrot zapłaty
c) jeżeli kupujący informuje w formularzu, że otrzymał towar niezgodny z wcześniejszym opisem to kupujący na własny koszt odsyła towar do sprzedającego. Po potwierdzeniu przez sprzedającego otrzymania zwrotu, pieniądze wracają do kupującego

5. Z bezpiecznego konta Escrow zapłata jest przesyłana do Sprzedającego.

Kiedy kupujący potwierdzi otrzymanie wylicytowanego towaru, pieniądze z konta Escrow są przesyłane na wcześniej wskazane przez sprzedającego konto bankowe.
a) jeżeli po upływie 10 dni od wysłania przez sprzedającego przesyłki kupujący nie potwierdzi jej otrzymania ani nie potwierdzi jej odesłania do sprzedającego to uznaje się, że kupujący otrzymał towar i nie budzi on jego zastrzeżeń – zapłata jest przesyłana na konto sprzedającego
b) jeżeli kupujący odsyła przesyłkę, lecz sprzedający w ciągu 8 dni od jej wysłania informuje w Formularzu Odbioru Zwrotu, że zwrotu nie otrzymał to Allegro zwraca się do kupującego z żądaniem przedstawienia dowodu odbioru przesyłki (zwrotu) przez sprzedającego
c) jeżeli w ciągu 7 dni kupujący nie przedstawi na żądanie Allegro dowodu odbioru zwrotu przez sprzedającego to sprzedający otrzymuje zapłatę
d) jeżeli kupujący zwróci towar, lecz sprzedający poinformuje Allegro, że zwrot różni się od wysłanej do kupującego przesyłki transakcja jest wstrzymana, a zapłata pozostaje na koncie Escrow do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: konto ESCROW, escrow słownik, co jest konto escrow, konto scrow, escrow konto, co to jest konto escrow, konto skrow

Post navigation