ESDRAM lub Enhanced SDRAM, rozszerzona pamięć SDRAM

(ang. Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory rozszerzona synchroniczna dynamiczna pamięć operacyjna o dostępie swobodnym) – rodzaj pamięci operacyjnej wyprodukowanej przez Enhanced Memory System. Pamięć ESDRAM zawiera pamięć SRAM wbudowaną w chip pamięci SDRAM. Znaczy to, że uzyskiwanych jest wiele dostępów do pamięci w jednym czasie z szybszej pamięci SRAM. Jeśli nie ma tam niezbędnych danych, używana jest szeroka i bardzo szybka magistrala między SRAM i SDRAM (wszak obydwie pamięci zbudowane są na jednym chipie, dlatego transmisja danych odbywa się tak szybko).
Pamięć ESDRAM konkuruje na rynku z pamięcią typu DDR SDRAM jako rodzaj szybszej pamięci dla procesorów obsługujących gniazdo Socket 7.

Post navigation