Aiken Howard Hathaway

– (1900-1973) informatyk i profesor amerykański, inżynier elektryk; współkonstruktor jednej z pierwszych automatycznych maszyn cyfrowych na świecie – „MARK-1”, którego idea oparta została na koncepcjach Ch. Babbage’a (1944). Był jednym z pionierów informatyki, wywarł znaczny wpływ na rozwój komputerowych technik obliczeniowych.

Post navigation